نوله ژرمن ماده

0

توله ژرمن ماده

شولاین و اصیل

۴ ماهه

شیبدار پا خرگوشی دم روباهی

واکسینه شده و شناسنامه دار

کرج

۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

بازدیدها: 89

نظرات بسته اند