G4 فروش ماده ژرمن شولاین

0

فروش ژرمن ماده شولاین

استاندارد با شیب کمر عالی

۲٫۵ ساله

با سابقه زایمان

نزدیک فحل

قیمت ۴ تومن

موقعیت کرج

شماره تماس   فروخته شد

 

بازدیدها: 102

نظرات بسته اند