زخم و خونریزی در دم سگ

0

گاها مشاهده میگردد که انتهای دم سگها زخم گشته و دچار خونریزی و همچنین ریزش مو می باشد

این اتفاق مورد رایجی در بین سگهای نگهبان و گارد می باشد

دم سگ دارای گردش خون زیادی بوده و در اثر حرکت دادن دم توسط سگها فشار خون بیشتری به انتهای دم وارد میگردد و هنگامیکه دم  با حرکت مداوم به مانعی برخورد میکند دچار خونریزی میگردد و در اثر لیسیدن موضع توسط سگ دچار ریزش مو خواهد شد

در ابتدا میبایست محیط زندگی سگ را مناسب تر کنیم تا سگ هنگام حرکت دادن دم برخورد با دیوار یا بدنه قفس نداشته باشد

سپس به درمان زخم بپردازیم

برای درمان از اسپری تتراسایکلین استفاده کنید

بازدیدها: 865

نظرات بسته اند