german shepherd bi color

0

یکی از رنگهای زیبا در نژاد ژرمن شپرد بای کالر  میباشد

در این حالت بیشترین نقاط بدن به رنگ مشکی بوده و پاها به رنگ سرخ میباشند

بازدیدها: 2161

نظرات بسته اند