فروش توله ژرمن های موبلند

0

توله ژرمن های موبلند ازط پدر و مادر وارداتی جمپیون

دارای شجره نامه

واکسینه شده و شناسنامه دار

انکل تراپی شده

رتک بندی و پوشش موی عالی

شیبداذ

مناسب مولد و نکهبانی

ارسال بع تمام نقاط ایران

۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

بازدیدها: 59

نظرات بسته اند