ژرمن شپهرد مو بلند

0

فروش ژرمن شپهرد نر موبلند

رنگ کمیاب و بی نطیر بای کالر

شیب کمر عالی و سرو گوش زیبا

نطفه قوی و بسیار کمر گیر

سن ۱۸ ماه

موقعیت کرج

۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

نظرات بسته اند