ژرمن شولاین بلک فیس

0

فروش سگ ژرمن شولاین بلک فیس

با کیفیت عالی

پوشش مو و رنگ بندی بسیار خوب

سن ۳ ساله

نطفه قوی و کمر گیر

موقعیت کرج

۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

??

نظرات بسته اند