ژرمن شولاین ماده

0

فروش یک قلاده ژرمن شولاین ماده

کیفیت بسیار عالی

سن ۳ سال

با سابقه توله دهی و توله بزرگ کرذن

زنگ و شیب کمر عالی

قیمت توافقی

۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

کرج

استرلا مولد ماده

نظرات بسته اند