توله نر پامریت اصیل

0
توضیحات :پامرانین 
سه ماهه 
نر

تهران
۰۹۱۲۰۱۵۷۸۰۸

شناسنامه دار، کلیه واکسنهاش زده شده، قرص انگل خورده، پرجنب و جوش و بازیگوش، جای دستشویی یاد گرفته، همراه با تمام وسایل لازم(پارک نگهداری سگ، باکس حمل سگ، کلیه لوازم بهداشتی و غذا و مکملهای ویتامینی و مینرال)
تلفن:۰۹۱۲۰۱۵۷۸۰۸
قیمت:۶۰۰۰۰۰۰
مکان:تهران ،جمال زاده

نظرات بسته اند