فروش توله های پیکینیز

0
توضیحات :توله های نر و ماده
پیکینیز
بدلیل کم داشتم شیر مادر توله ها
مجبور دو تا از توله هارو بفروشم
ضمنا یک قوطی شیر خشک هم به خریدار میدم
تلفن:۰۹۰۳۲۶۷۶۲۰۹
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰
مکان:کرج..عطیمیه

نظرات بسته اند