توله شیتزو سوپر فلت

0
توضیحات :توله شیتزو ۲ ماهه نیمه .پدر و مادر وارداتی،سوپر فلت،تراکم موی بسیار بالا، بازیگوش و شیطون با مزه انگل تراپی شده ،ترجیحا به خانواده واگذار میشه
تلفن:۰۹۱۲۲۲۷۷۶۶۵
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰
مکان:اندیشه فاز ۱

نظرات بسته اند