سگ اشپیتز تریر

0
توضیحات :سن یک سال و ده ماه
جنس : نر
دارای شناسنامه
بسیار مهربان و باهوش
تلفن:۰۹۹۱۲۰۱۱۹۷۹
قیمت:۵۵۰۰۰۰
مکان:تهران

نظرات بسته اند