فروش ماده ژرمن شولاین

0

فروش ژرمن ماده شولاین

استاندارد با شیب کمر عالی

۲٫۵ ساله

با سابقه زایمان

نزدیک فحل

قیمت ۴ تومن

موقعیت کرج

شماره تماس ۰۹۱۲۷۶۹۴۹۴۴

 

نظرات بسته اند