گلدن رتریور

0
توضیحات :نژاد: گلدن رتریور
سن:هفت ماه
جنسیت:نر 
آموزش دیده ،جایه دستشویی بلده،بسیار باهوش 
همراه با غذای خشک آلمانی bewi dog،واکسیناسیون کامل وانگل تراپی شده
بسیاراصیل
تماس:۰۹۳۵۴۰۲۸۷۶۲
تلفن:۰۹۳۵۴۰۲۸۷۶۲
قیمت:توافقی
مکان:تهران

نظرات بسته اند