شیتزو تریر نر،رنگ قهوه ایی سفید

0
توضیحات :شناسنامه داره-همه واکسن هاش زده شده-نزدیک به ۴ماهشه-به دلیل مسافرت فروش فوری
تلفن:۰۹۳۷۹۷۸۹۲۸۷
قیمت:۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
مکان:تهران-غرب

نظرات بسته اند