فروش توله هاسکی اصیل

0

پیش فروش تعداد ۵ عدد توله هاسکی ۳۰ روزه

گیشنیز کامل.چشم ابی.نر و ماده در دو رنگ.انگل زدایی شده

قابل ارسال

قیمت ۸۵۰

موقعیت ملارد

۰۹۰۳۶۱۹۳۴۴۱

نظرات بسته اند