سگ نر شکاری سیتر

0

سگ نر شکاری سیتر

توضیحات :سگ شکاری (مایک)
۴ساله
شکار نابلد
مناسب برای نسل کشی
تلفن:۰۹۰۱۵۱۵۹۳۸۹
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰
مکان:بندر انزلی

نظرات بسته اند