سگ گلدن رتریور

0

سگ گلدن رتریور

توضیحات : توله ۶ماهه نر
وارداتی از روسیه
تکمیل ۴دوره واکسن
مصرف مرتب ۲ماه یکبار داروی انگل
تکمیل دوره اموزش مقدماتی
شماره تماس:۰۹۱۲۳۹۰۳۷۷۶
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۳۷۷۶
قیمت:
مکان: تهران

نظرات بسته اند