سگ سامویید سفید

0

سگ سامویید سفید

توضیحات : این آقا پسر اسمش مارفی
نژادش samoyed کاملا اصیل( عکس پدر و مادر موجود)
کاملا سالم واکسناشم زده
شناسنامه هم داره‌.
آماده فروش
تلفن: ۰۹۳۹۱۱۱۱۷۴۲
قیمت: ۸۰۰۰۰۰۰
مکان: تهران

نظرات بسته اند