توله ۳۵روزنژاد:شارپی

0

توله ۳۵روزنژاد:شارپی

توضیحات : نژاد:شارپی جنسیت:نر سن:۳۵روز از پدرومادر وارداتی رنگ:مشکی با چین وجروک فوق العاده واکسیناسیون ومیکروچیپ و…کامل چون کارمندم وقت رسیدگی کامل ندارم
تلفن: ۰۹۳۶۸۶۶۸۲۲۰
قیمت: ۶۰۰۰۰۰۰
مکان: کرج گرمدره سعادتیع

نظرات بسته اند