دوبرمن یک جفت

0

دوبرمن یک جفت

توضیحات :یک قلاده دوبرمن نرو ماده دم جراحی شده فوق العاده برای نگهبانی برای نداشتن جا دارم میفروشم وگرنه فوق العاده هستند.
تلفن:۰۹۱۹۲۶۷۱۸۶۳
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰
مکان:دماوند

نظرات بسته اند