دوبرمن یک جفت

0

دوبرمن یک جفت

توضیحات : یک قلاده دوبرمن نرو ماده دم جراحی شده فوق العاده برای نگهبانی برای نداشتن جا دارم میفروشم وگرنه فوق العاده هستند.
تلفن: ۰۹۱۹۲۶۷۱۸۶۳
قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰
مکان: دماوند

نظرات بسته اند