سگ زیبا چشم ابی

0

سگ زیبا چشم ابی

توضیحات : شیتزو مالتیز چشم ابی
ماده
کلا دو کیلو
تلفن: ۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت: ۵۵۰۰۰۰
مکان: فردیس کرج

نظرات بسته اند