سگ زیبا چشم ابی

0

سگ زیبا چشم ابی

توضیحات :شیتزو مالتیز چشم ابی
ماده
کلا دو کیلو
تلفن:۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت:۵۵۰۰۰۰
مکان:فردیس کرج

نظرات بسته اند