سگ اموزش دیده اپارتمانی

0

سگ اموزش دیده اپارتمانی

توضیحات :اشپیتز پامر
ماده
یکساله
فول اموزش
تلفن:۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت:۳۰۰۰۰۰
مکان:فردیس کرج

نظرات بسته اند