سگ اموزش دیده اپارتمانی

0

سگ اموزش دیده اپارتمانی

توضیحات : اشپیتز پامر
ماده
یکساله
فول اموزش
تلفن: ۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت: ۳۰۰۰۰۰
مکان: فردیس کرج

نظرات بسته اند