توله های فانتزی و جیبی

0

توله های فانتزی و جیبی

توضیحات :شی هواهوا مو بلند
بسیار زیبا
وارداتی
مدارک کامل
نر
تلفن:۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰
مکان:تهران..استاد معین

نظرات بسته اند