توله های فانتزی و جیبی

0

توله های فانتزی و جیبی

توضیحات : شی هواهوا مو بلند
بسیار زیبا
وارداتی
مدارک کامل
نر
تلفن: ۰۹۳۶۸۲۰۶۶۴۱
قیمت: ۲۰۰۰۰۰۰
مکان: تهران..استاد معین

نظرات بسته اند