میکس ژرمن هاسکی

0

میکس ژرمن هاسکی

توضیحات :۵توله ۴٠ روزه خوشگل 
میکس ژرمن هاسکی 
قیمّت عالی ٣۵٠،۴٠٠تومن
تلفن:۰۹۰۲۸۷۰۹۶۸۷
قیمت:۳۵۰۰۰۰
مکان:چالوس

نظرات بسته اند