میکس ژرمن هاسکی

0

میکس ژرمن هاسکی

توضیحات : ۵توله ۴٠ روزه خوشگل 
میکس ژرمن هاسکی 
قیمّت عالی ٣۵٠،۴٠٠تومن
تلفن: ۰۹۰۲۸۷۰۹۶۸۷
قیمت: ۳۵۰۰۰۰
مکان: چالوس

نظرات بسته اند