ژرمن

0

ژرمن

توضیحات :ماده ژرمن ۸ ماه نزدیک فحل
کلاس A
شیب استاندارد
زیر قیمت دارم میدم
تلفن:۰۹۱۳۶۶۰۶۰۲۳
قیمت:۴٫۵۰۰٫۰۰۰۰
مکان:کرمان

نظرات بسته اند