ژرمن

0

ژرمن

توضیحات : ماده ژرمن ۸ ماه نزدیک فحل
کلاس A
شیب استاندارد
زیر قیمت دارم میدم
تلفن: ۰۹۱۳۶۶۰۶۰۲۳
قیمت: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰۰
مکان: کرمان

نظرات بسته اند