سگ روتوایلر

0

سگ روتوایلر

توضیحات : نژاد:روتوایلر
جنسیت:نر
سن:۱سال
بگیر
شناسنامه دار
واکسن خورده
دم جراحی شده
تلفن: ۰۹۳۶۲۱۲۸۷۷۶
قیمت: ۳۰۰۰۰۰۰
مکان: کرج

نظرات بسته اند