سگ

0

سگ

توضیحات : شیتزو ماده سه ماهه واکسن و انگل زدایی شده شناسنامه دار و آموزش چندکار با وسایل
تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۷۲۷۰
قیمت: ۲/۵۰۰۰۰۰ تومان
مکان: کرج

نظرات بسته اند