فروش توله ژرمن شپرد

0

فروش توله ژرمن شپرد

توضیحات : توله ماده،بسیار اصیل و شیب زیبا و استاندارد
تلفن: ۰۹۰۳۷۰۶۲۷۲۰
قیمت: ۲۸۰۰۰۰۰۰
مکان: خوزستان

نظرات بسته اند