فروش هاسکی رنگ خاص چشم ابی

0

فروش هاسکی رنگ خاص چشم ابی

توضیحات : فروش هاسکی رنگ خاص چشم ابی
دوست داشتنی
از پدر و مادر وارداتی
واکسینه وانگل زدایی شده
زیبا و دیدنی
جنسیت:نر و ماده
سن:حدود۲.۵ماهه
شماره تماس:

۰۹۱۲۱۱۹۴۳۵۰
۰۹۱۲۰۶۹۹۰۰۶
۰۹۱۲۰۶۹۹۶۰۰

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۹۹۶۰۰
قیمت:
مکان: تهران

نظرات بسته اند