اشپیتز تریر

0

اشپیتز تریر

توضیحات : فروش اشپیتز تریر نر ۱ ساله بسیار آرام و نگهبان واکسن خورده و دارای شناسنامه
قیمت:۴۰۰۰۰۰
۰۹۳۰۴۰۶۰۰۳۴
تلفن: ۰۹۳۰۴۰۶۰۰۳۴
قیمت: ۴۰۰۰۰۰
مکان: کرج

نظرات بسته اند