فروش سگ نگهبان ژرمن شپرد میکس

0

فروش سگ نگهبان ژرمن شپرد میکس

توضیحات : سگ نگهبان ماده بسیار بگیر شناسنامه دار و تمام واکسنها و ضد انگلها انجام شده فقط بدلیل نقل مکان آموزش دیده می باشد.
تلفن: ۰۹۳۷۸۳۰۱۴۶۲
قیمت: ۵۰۰۰۰۰تومان مقطوع فقط بدلیل نقل مکان
مکان: کرج جهانشهر

نظرات بسته اند