توله سگ خوشگل پامرانیه

0

توله سگ خوشگل پامرانیه

توضیحات : دو ماه ،واکسیناسیون کامل ،پامرانیه ،رنگ پرتغالی،با وسایل
تلفن: ۰۹۱۲۲۳۵۶۸۳۵
قیمت: ۶۰۰۰۰۰۰
مکان: تهران

نظرات بسته اند