فروش سگ ژرمن شپرد

0
توضیحات : سگ ژرمن شپرد اصیل – نر – ۷ ماهه – شناسنامه دار و واکسیناسیون کامل و انگل زدایی شده
تلفن: ۰۹۲۱۶۸۱۳۹۰۰
قیمت: ۲۰۰۰۰۰۰
مکان: تهران

نظرات بسته اند