سگ پاکوتاه اشپیتز تریر

0

سگ پاکوتاه اشپیتز تریر

شش ماهه واکسن زده و شناسنامه دار و ماده
کاملا اروم و تربیت شده مناسب برای فضای درون و بیرون خونه
به دلیل جابجایی مجبور شدیم فورا ردش کنیم

تلفن: ۰۹۳۰۵۲۹۷۴۶۸
قیمت: ٣٠٠٠٠٠
مکان: مازندران، تنکابن

نظرات بسته اند