هاسکی ۶ ماهه

0

هاسکی ۶ ماهه
ماده
تربیت شده
شناسنامه داره
انگل زدایی و کل واکسن هاشو خورده
بسیار باهوش
چشم تا به تا (قهوه ای و آبی )

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۹۱۹۸
قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰
مکان: تهران

نظرات بسته اند