توله تریر

0

توله تریر نر و ماده
۵۰ روزه ۲ تا سفید و۲ تا کرم واکسن دوره اول خورده و انگل زدایی شده اند

برای دریافت عکس های بیشتر تماس گرفته یا تلگرام پیغام دهید

۰۹۳۰۴۰۶۰۰۳۴

نظرات بسته اند