ژرمن شپهرد

0
نژاد سگ: ژرمن شپهرد
توضیحات: ژرمن نر ۱۴ ماهه فوق حرفه ای.
قیمت (تومان): ۸۰۰۰۰۰۰
جنسیت : نر
سن: ۱۴ ماه
تلفن: ۰۹۳۷۱۹۲۶۷۴۲
موقعیت: مازندران بابلسر

نظرات بسته اند