ژرمن شپرد ورک ماده

0

📣📣فروش ویژه سگ ژرمن ورک 📣📣
جنسیت : ماده
سن : ۱۱ ماهه
تلفن : ۰۹۰۱۷۶۴۱۸۷۶
توضیحات : ژرمن آموزش دیده و تحت فرمان ، بسیار اجتماعی، واکسیناسیون ، دارای گواهی سلامت ، انگل زدایی شده و…
قیمت : ۱ میلیون

نظرات بسته اند