فروش توله های بیگل

0

فروش توله های بیگل ۳ کالر خوش خط و خال
زیبا مهربون دوست داشتنی
سفید قهوهای و مشکی (تری کالر )
جنسیت: نر
سن :۲٫۵ ماهه
واکسیناسیون و انگل زدایی شده

شماره های تماس
۰۹۱۲۱۱۹۴۳۵۰
۰۹۱۲۰۶۹۹۰۰۶
۰۹۱۲۰۶۹۹۶۰۰

نظرات بسته اند