کینگ شپرد

0

کینگ شپرد از ترکیب نژاد ژرمن شپرد و مالاموت الاسکایی بدست امده

کمی از ژرمن شپرد بزرگتره حدود ۷۵ سانتی متر قد داره

از نظر خلق و خو شبیه ژرمن شپرده

 

نظر خود را بیان کنید