قیمت ژرمن شپرد

0

معیار قیمت گذاری توله های ژرمن شپرد

سوالی که اغلب علاقه مندان میپرسند ، علت تفاوت قیمت توله ها در بازار است . در این نوشته سعی میشود مختصری در این خصوص توضیح داده شود ولی ابتدا چند نکته را یادآور میشوم :

  • قیمت گذاری توله های اصیل ژرمن شپرد ، در بازار ایران اغلب کاملا سلیقه ای و با توجه به شرایط بازار و انصاف فروشنده میباشد و اصول خاصی را دنبال نمیکند . تنها تعداد معدودی از پرورش دهندگان هستند که از مبنای علمی در این خصوص بهره میبرند .
  • منظور ما صرفا توله هایی هست که در محدوده سنی دو تا سه ماه ( سن مجاز فروش توسط پرورش دهنده ) قرار دارند .
  • داشتن مدارک و شجره نامه های جعلی یا بی اعتبار ، دلیلی بر اثبات خط خونی مولدهای وارداتی نمیباشد . در مورد شجره نامه های اینترنتی نیز فقط سایت  http://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsissearch.php?tp=1 مورد تایید میباشد . متاسفانه سایت http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/search.html به دلیل آسیب پذیری و انتشار شجره نامه های جعلی ، مورد استناد قطعی نمیباشد .

قیمت توله های اصیل از والدین داخلی یا والدین وارداتی که شجره نامه معتبر ندارند : بین یک میلیون و هشتصد هزار تا دو و نیم میلیون تومان

قیمت توله های اصیل از والدین با شجره نامه های متوسط ( خط خونی غیر شاخص ) : بین دو و نیم میلیون تا سه و نیم میلیون تومان

قیمت توله های اصیل از والدی با شجره نامه های قوی یا عنوان دار در مسابقات اصالت و زیبایی با والدی دارای شجره متوسط : بین سه و نیم تا چهار و نیم میلیون تومان

قیمت توله های اصیل از والدینی که هر دو والد دارای خط خونی شاخص باشند ( فرزندان قهرمانان مسابقات جهانی ) یا خود در مسابقات اصالت و زیبایی عنوان دار باشند : بین چهار و نیم تا ۶ میلیون تومان

صیادی فر . اسفند ۹۵

برداشت از سایت germanshepherdiran

نظرات بسته اند