توسا

0

توسا  یک سگ بزرگ است با ۶۰ تا ۹۰ کیلوگرم وزن و  ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر قد.

اصولا آن را به عنوان سگ جنگجو پرورش می دهند.

این سگ خطرناک محسوب می شود و نگهداری آن (از نظر قانونی) در برخی کشورها ممنوع است.

نظر خود را بیان کنید