ژرمن شپرد لانگ هیر

0

لانگ هیر/مو بلند-این تیپ اصالت عالی دارد و بسیار هم قدیمی است چرا که ژرمن اولیه مو بلند بوده و بعد ها نسخه ی مو کوتاه آنها ظاهر شد .

نظرات بسته اند