Browsing: گلدن رتریور

گلدن رتریور
0

توضیحات :نژاد: گلدن رتریورسن:هفت ماهجنسیت:نر آموزش دیده ،جایه دستشویی بلده،بسیار باهوش همراه با غذای خشک آلمانی bewi…