Browsing: روت وایلر

روت وایلر
0

سگ روتوایلر توضیحات : نژاد:روتوایلر جنسیت:نر سن:۱سال بگیر شناسنامه دار واکسن خورده دم جراحی شده…

روت وایلر
0

روت وایلر به عنوان یکی از قدیمیترین نژادهای سگ در نظر گرفته میشود. اصالت این…