Browsing: دوبرمن

دوبرمن
0

دوبرمن یک جفت توضیحات :یک قلاده دوبرمن نرو ماده دم جراحی شده فوق العاده برای…

دوبرمن
0

منشاء این نژاد ناحیه آپولدا (Apolda) واقع در آلمان بوده و در سال ۱۹۰۰ بطور…